Om oss

Vi utfører arbeider av meget høy kvalitet

Vi tar jobber for bedrifts og private, stat og kommune markedet.

T. Johansen Drift As er kommet langt i den omfattende digitaliseringen som nå skjer i BAE-næringen.

T. Johansen Drift As er pådriver for å utnytte de nye mulighetene som digitalisering  gir og ønsker å være  med å utvikle og standardisere morgendagens bruk av BIM/åpenBIM.