Referanser1

Anlegg År Entrepriseform Projectcost Byggherre
ALTA KOMMUNE – OTERFARET BARNEHAGE 2010 Totalentreprise 13,7 mill Alta Kommune
KAUTOKEINO KOMMUNE – KAUTOKEINO BASSENG 2010 Totalentreprise 3,6 mill Kautokeino Kommune
HUSET KVILE ALTA 2010 Totalentreprise 4,6 mill Huset Kvile AS Alta
ODD MATHISEN AS – NÆRINGSBYGG 2010 Totalentreprise 7,6 mill Odd Mathisen AS
ALTA LASTEBILSENTRAL 2010 Totalentreprise 2,3 mill Alta Lastebilsentral AL
ALTA KOMMUNE – NY VELFERDSAVDELING ALTA RÅDHUS 2010 Totalentreprise 1,8 mill Alta Kommune
STATENS VEGVESEN – SELVIKA RASTEPLASS 2010 Totalentreprise 17 mill Statens vegvesen
ALTA KOMMUNE – SLAMAVSKILLER 2010 Totalentreprise 0,7 mill Alta Kommune
FORSVARSBYGG – HANGAR BANAK FLYSTASJON 2010 Totalentreprise 5,3 mill Forsvarsbygg
LOPPA KOMMUNE – OMSORGSBOLIGER 2011 Totalentreprise 10 mill Loppa Kommune
PORSANGER KOMMUNE – LAKSELV SVØMMEHALL 2011-2012 Totalentreprise 6,7 mill Porsanger Kommune
OLA LOSVAR – UTVIDELSE FJØS 2011-2012 Totalentreprise 7,2 mill Ola Losvar
FINNMARK FYLKESKOMMUNE – ENERGISENTRAL ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012 Totalentreprise 0,9 mill Finnmark Fylkeskommune
HAMMERFEST ENERGI – LUKEUTSKIFTING KRAFTVERKSDAM 2012 Totalentreprise 4,2 mill Hammerfest Energi
RICA (SKANDIC) HOTELL ALTA – NY HEIS 2012 Totalentreprise Rica Hotell Alta
STATENS VEGVESEN – BRUER NYE E6 ALTA VEST 2013 Totalentreprise 23,5 mill Statens vegvesen
ALTA KOMMUNE – STOKSTAD VANNVERK 2013 Totalentreprise 1,2 mill Alta kommune
MÅSØY KOMMUNE – SNEFJORD VANNVERK 2013 Totalentreprise 1,4 mill Måsøy kommune
ALTA KOMMUNE – OMSORGSLEILIGHET KONGLEVEIEN 35 2013 Totalentreprise 2,7 mill Alta kommune
HURTIGRUTEKAI GAMVIK KOMMUNE 2013-2014 Totalentreprise 8,8 mill Gamvik-Nordkyn Havn KF
NORSK OLJEVERNFORENING – OLJEVERNBASE I MÅSØY 2013-2014 Totalentreprise 27,8 mill Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene (NOFO)
NORSK OLJEVERNFORENING – FENDRING OG BÅTOPPTREKK HAVØYSUND 2014 Totalentreprise 1,1 mill Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene (NOFO)
BERLEVÅG KOMMUNE – NY 1-10 SKOLE I BERLEVÅG 2014-2016 Totalentreprise 107,2 mill Berlevåg Kommune
ALTA KOMMUNE – OMBYGGING GAMMEL SVØMMEHALL TIL FLERBRUKSHALL 2015 Totalentreprise 9,1 mill Alta kommune
NORWEGIAN ROYAL SALMON – NY BOLIG OG GARDEROBEANLEGG 2015 Totalentreprise 5 mill Norwegian Royal Salmon
KVALFJORD EIENDOMSSELSKAP/ALTA HAVN – REHABILTERING 2015 Totalentreprise Kvalfjord Eiendomsselskap og Alta Havn
ALTA KOMMUNE – SANDFALLET UNGDOMSSKOLE 2015 (pågår) Totalentreprise 18,6 mill Alta kommune
ODD MATHISEN AS – MØLLENES BRU OG FLINTNES KULVERT 2015 (pågår) Totalentreprise 12,6 mill Statens Vegvesen