ALTA KOMMUNE – OMBYGGING LEGEVAKT

ALTA KOMMUNE OMBYGNING LEGEVAKT,  ALTA HELSESENTER

2017

Prosjekt-/anleggsleder       Magne N Pedersen                                                             

Byggherre                               Alta Kommune

Referanseperson                 Kathrine Suhr 99 43 83 39

 

Utført ombygning og rehabilitering av ca 400m2 i 1 og 2 etasje tilhørende Alta Helsesenter, Legevakt for  2,75 mill

Alt av arbeid er utført på medgått tid og materiell etter anbud.

All ombygning og rehabilitering er utført med akutt og lokaler i normal drift.

Arealer som er berørt; std infrastruktur, 2 stk akuttrom, LVS, mottak, medisinrom, legekontorer, laboratorium.

Det er utført nytt/rehabilitering av: El, ventilasjon, branndører/vegger, sprinkleranlegg, vann og avløp, varme, brannalarm, adgangskontroll, medisinsk gassanlegg +++