FORSVARSBYGG – HANGAR BANAK FLYSTASJON

FORSVARSBYGG – HANGAR BANAK FLYSTASJON

2010 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Forsvarsbygg

Referanseperson Steinar Fossan – Forsvarsbygg Telefon 47463697

Generalentreprise hangar ved Banak Flystasjon 5,3 mill.

Nytt ventilasjonsrom, nytt ventilasjons aggregat og nytt varmeanlegg.

Hangar 330 Skvadron. Skvadron var operativ hele byggeperioden.