FINNMARKSSYKEHUSET – SAMISK HELSEPARK

SAMISK HELSEPARK BYGGETRINN 3   

2018/2019                                                                    

Prosjekt-/anleggsleder            Camilla Olsen                                               

Prosjekteringsleder                  Torleif Johansen

Byggherre                                       Finnmarksklinikken HF

Referanseperson                        Espen Suhr tlf 905 40 820

Totalprosjekt til en totalsum på 40,3 mill

Tiltaksklasse 2.

Design konkurranse med etterfølgende samspillsfase der prosjektrammen var gitt i forkant.

Totalentreprenør tilbyr et bygg som tilfredsstiller de tekniske kravene fra byggherre og som ligger innenfor kostnadsrammen.

T. Johansen Drift AS hadde prosjekteringsleder-ansvaret for alle fag.

Bygget er på ca. 1300 m2 over to plan

Yttervegg konstruksjon med ringmurer med trevegger.

Bærevegger

kombinert med betongvegger, stålkonstruksjon og trevegger.

Hulldekker med påstøp som etasjeskille

Gulvvarme i form av vann-vann lagt i alle gulv.

Ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning..

Elektrisk med SD-anlegg som styrer all varme, ventilasjon osv.

Bygget er på ca. 1300 m2 over to plan

Tak etablert med isolert og tekket hulldekker.

Prosjektform (totalentreprise med samspillsfase) og konkurranseform (pris og designkonkurranse med samspill).

Samisk Helsepark leveres med bedre energi og miljø krav enn TEK 10 ;bedre lekkasjetall (0,37), fokus på energibruk og energiklasse (B),  og spesielle krav til miljøvennlige materialer.

Stort fokus på rent bygg i byggeperioden.