ALTA KOMMUNE – OMBYGGING GAMMEL SVØMMEHALL TIL FLERBRUKSHALL

ALTA KOMMUNE – OMBYGGING GAMMEL SVØMMEHALL TIL FLERBRUKSHALL

2015 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Alta kommune

Referanseperson Trine Østmo – Alta Kommune Telefon 78455000

Ombygging gammel svømmehall til flerbrukshall. 9,1 mill

Sanering asbest, rivning 3 og 5m stupe tårn i betong, rivning bærende

betongvegger og etablering stålbæring. Sportsdekke 720m²,

klatrevegg 140m², Skole i drift under anleggsperioden.