NORSK OLJEVERNFORENING – OLJEVERNBASE I MÅSØY

NORSK OLJEVERNFORENING – OLJEVERNBASE I MÅSØY

2013-2014 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari

Byggherre Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene (NOFO)

Referanseperson Trond Mauritsen Telefon 90077093

Totalentreprise for nytt oljeverndepot i Havøysund 27,8 mill

Lager- og kontorbygg 1200 m2

Fjellsprenging med skjæringshøyde 15m, 8m inn og 60m bredt.

Bygg oppsatt med stålfagverk og sandwichelement, påpyntet med Rodeca

fasadeplater med belysning. 2.etasje etablert med hulldekke.

Stålfagverk med spennvidde på 30 meter, gitterdragere med selvbærende

stålplatetak isolert og tekket med folie.

Varmeanlegg med varmepumpe luft-luft. Betonggulv med hardbetong,

pusset med fall til renner og vannglassbehandlet. Utomhus med betongplatt

foran porter og asfaltering av parkeringsplasser og eksisterende veikryss.