ALTA KOMMUNE – OTERFARET BARNEHAGE

ALTA KOMMUNE – OTERFARET BARNEHAGE

2009 Prosjekt-/anleggsleder Camilla Olsen

Byggherre Alta Kommune

Referanseperson Bjarne Pettersen – Alta Kommune Telefon 78455000

Bygningsmessig og betongentreprise for nye Oterfaret Barnehage. 13,7 mill

Ny 4 avdelingsbarnehage. Kjeller under deler av bygg med hulldekker,

Ellers gulv på grunn. Trebindingsverk og pulttaksperrer. Trekledning og

skifertak. Opparbeideing av utomhusareal, parkering, vei og innkjørsler.

Koordingsansvar av sideentreprenører (tekniske)

Skifertekking