ALTA KOMMUNE – SLAMAVSKILLER

ALTA KOMMUNE – SLAMAVSKILLER

2010 Prosjekt-/anleggsleder Camilla Olsen

Byggherre Alta Kommune

Referanseperson Alta Kommune Telefon 78455000

Underentreprenør for støp av slamavskiller (3 kamret) 0,7 mill

i betong ved avløpsrenseanlegg i Alta.