ALTA KOMMUNE – STOKSTAD VANNVERK

ALTA KOMMUNE – STOKSTAD VANNVERK

2013 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Alta kommune

Referanseperson Kåre Olsen – Sterner AS Telefon 90912699

Underentreprenør for Sterner AS ved Stokstad vannverk. 1,2 mill.

Levert vannverkshus m/el, vann, avløp og ventilasjon.

Montert klorkontaktanlegg i grunnen. Gravd og koblet om

hovedvannledning. Etablert renseanlegg for

gråvann med sandfilter og infiltrasjonsgrøft. Etablert parkering.