MÅSØY KOMMUNE – SNEFJORD VANNVERK

MÅSØY KOMMUNE – SNEFJORD VANNVERK

2013 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Måsøy kommune

Referanseperson Hans-Petter Bergseng – Rambøll Alta Telefon 98265730

Generealentreprise Snefjord vannverk, Bygget vannverksbygget 1,4 mill.

komplett med el, vann og ventilasjon. Montert vannbehandlings-

anlegg/klorkontaktsanlegg i grunnen, tanker, rør, avløp etc. Etablert

renseanlegg for gråvann med slamavskiller, sandfilter og utløp i steinsatt

grøft. Etablert innkjøring. Etablert drenering av området rundt vannverk

pga høyt tilsig av overvann, ca 100m med grøfter, plastret med pukk på duk.