AVINOR SANERING BYGNINGER ALTA LUFTHAVN

Avinor sanering bygninger Alta lufthavn

 2018/2019/2020                                                                                                          

Prosjekt-/anleggsleder        Magne N Pedersen                                     

Prosjekteringsleder              Torleif Johansen

Byggherre                                Avinor

Referanseperson                   Jørn Engebretsen

Sanering sandlager, bomberom, driftsbygg, el-sentral, Widerøes driftsbygg til sammen ca 3000m2 gulvflate.

Opparbeidelse av byggegrop 2500m2 for nytt drifts bygg

Ny hovedport til lufthavnen med styring etc.

Sanering diverse oljetanker. Sanering asbest etc.

Områdesikring, hele anleggs området ca 400m.