KVÆNANGEN KOMMUNE- KVÆNANGEN SKOLE

KVÆNANGEN SKOLE  

2018                                                                                                

Prosjekt-/anleggsleder            Roger Hammari                                          

Prosjekteringsleder                 Torleif Johansen

Byggherre                                   Kvænangen Kommune

Referanseperson                      Pål Pettersen tlf: 909 80 411

 

Grunn og betong entreprise til 17, 4 mill på ny skole og flerbrukshall i Burfjord for Kvænangen kommune.

Gravearbeid med asfaltering ca 2000 m2.

Betongarbeider i form av såler, fundamenter, ringmur og heissjaktbunn samt støping av gulv på både skoledelen og flerbrukshallen, totalt ca 3000 m2. Montering av sviller klar for montasje av massivtre på skoledelen samt montere stålfagverk på flerbrukshallen.

Annen entreprenør skal montere videre på våre arbeider.