BUEN 8 RIVING OG OPPFØRING ENEBOLIG

BUEN 8, RYPEFJORD – RIVING OG OPPFØRING ENEBOLIG          

2017-18                                     

Prosjekt-/anleggsleder            John H. Haugan                                                   

Prosjektering /ARK                 T. Johansen Drift AS

Prosjekteringsleder                 Torleif Johansen

 

Utførelse Sanering og riving av eksisterende enebolig     9,0 mill.

Grunnarbeid og gjenoppbygging av ny enebolig av tre og betong på to plan.
Nøkkelferdig bolig ved overtakelse.