LYNGEN KOMMUNE – EIDEBAKKEN SKOLE

EIDEBAKKEN SKOLE- RIVING OG GJENOPPBYGGING BASSENG  

2017                                      

Prosjekt-/anleggsleder            Roger Hammari                                                       

Byggherre                                    Lyngen Kommune

Referanseperson                     Kåre Fjellstad tlf 400 28 631

Riving og gjenoppbygging av basseng for  14,8 mill

Utførelse riving av alt i eksisterende bassengrom i eksisterende bygg. Det har vært full skole i bygget forøvrig. Det er tatt hull i yttervegg (for å komme til) og revet forsiktig alle betong-konstruksjoner i bassenget. Demontert all ventilasjon, rør, renseanlegg og elektroteknisk anlegg. Bygget nytt bassengkar med fundamenter, vegger og dekker i betong samt flislagt dekke i bassengrommet.  Remontert og supplert alle arbeider mht ventilasjon, rørlegger, renseteknikk basseng og elektriker. Annen leverandør levert stålbassenget. Kompleksiteten i byggeprosessen er at vi har utført arbeidene inne i eksisterende «byggekropp» hvor dører, vinduer og fliser på vegger har blitt bevart og kun har vært tildekket i byggeperioden. Støpearbeidet har vært utført med meget strenge krav mht nøyaktighet da stålbassengleverandøren har strengere toleransekrav enn betongarbeidet.