HAMMERFEST ENERGI – LUKEUTSKIFTING KRAFTVERKSDAM

HAMMERFEST ENERGI – LUKEUTSKIFTING KRAFTVERKSDAM

2012 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari

Byggherre Hammerfest Energi

Referanseperson Frank Skjeldnes – Hammerfest Energi Telefon 90173887

Totalentreprenør lukeutskifting Hammerfestvassdraget 4,2 mill

Etablert midlertidig anleggsvei og fangdam som er fjernet etterpå.

Fjernet eksisterende lukedam inkl lukehus før oppstart med sprenging for ny

dam i betong med lukeføringer «påkoblet» eksisterende tunell.