OLA LOSVAR – UTVIDELSE FJØS

OLA LOSVAR – UTVIDELSE FJØS

2011-2012 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari

Byggherre Ola Losvar

Referanseperson Ola Losvar Telefon 90665267

Hovedentreprise for utvidelse av fjøs i Alta. BRA 1267m2 7,2 mill

Fjerning av eksisterende tak, etablering av ny fraukjeller med betongsøyler,

betongdragere og betonggulv. Etablering av forbrett med liggebåser

med fall til fraukjeller samt montering av spaltegulv. Nye yttervegger i betong

og tre med sperretak på 22 m spennvidde.