KAUTOKEINO KOMMUNE – KAUTOKEINO BASSENG

KAUTOKEINO KOMMUNE – KAUTOKEINO BASSENG

2010 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari

Byggherre Kautokeino Kommune

Referanseperson Gunnar Thomassen – Rambøll Telefon 78449222

Hovedentreprise rehabilitering Kautokeino Basseng 3,6 mill

Entreprisen inkluderte elektriker- og rørleggerarbeider. Arbeidet bestod

hovedsakelig av fjerning av eksisterende fliser i og rundt bassenget 8×12,5m

med legging nye fliser i og rundt bassenget samt kjerneboring i bassengkropp

for renseanlegget som var i egen entreprise. Oppgradering av garderober og

rømningsveier.