ODD MATHISEN AS – NÆRINGSBYGG

ODD MATHISEN AS – NÆRINGSBYGG

2010 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari

Byggherre Odd Mathisen AS

Referanseperson Trond Mathisen Telefon 91107862

Totalentreprise for nytt næringsbygg i Alta. BYA 301m2/BRA 436m2 7,6 mill

Ansvarlig prosjekterende, søker og utførende med kontroll for

kontorbygg med lager over 2 etasjer. Tiltaket omfattet også heis i sjakt.

Tiltaket var plassert i tiltaksklasse 1