KVALFJORD EIENDOMSSELSKAP/ALTA HAVN – REHABILTERING

KVALFJORD EIENDOMSSELSKAP/ALTA HAVN – REHABILTERING

2015 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Kvalfjord Eiendomsselskap og Alta Havn

Referanseperson Alta Havn Ketil Iki Telefon 90 15 83 38

Renovering kaianlegg i Kvalfjord. Skiftet kaidekke på kai tilhørende

fiskebruk. Etablert personell nedstigning/trapp i eksisterende kai.

Kai tilhørende Alta Havn i Kvalfjord. Renovert kai front, skiftet

kaifrontlist og etablert redningsstiger. Kai på Altnes tilhørende

Alta Havn, renovering kaifront, klargjøring for markeringslys,

skiftet redningsstige.