NORWEGIAN ROYAL SALMON – NY BOLIG OG GARDEROBEANLEGG

NORWEGIAN ROYAL SALMON – NY BOLIG OG GARDEROBEANLEGG

2015 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Norwegian Royal Salmon

Referanseperson Per Magne Bølgen – NRS Telefon 93896202

Totalentreprise i Dønnesfjord på Sørøya 5 mill.

Ansvarlig prosjekterende, søker og utførende.

Ny bolig og garderobeanlegg, renovering/sanering hytte, renovering

kaianlegg. Boret vannbrønn, avløp etablert med slamavskiller og

utløp gråvann i sjø. Prosjektering og etablering av flytebrygge og

fastfortøyning for oppdrettsbåt.