LOPPA KOMMUNE – OMSORGSBOLIGER

LOPPA KOMMUNE – OMSORGSBOLIGER

2011 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen

Byggherre Loppa Kommune

Referanseperson Pål Pettersen Telefon 90980411

Totalentreprise Omsorgsboliger i Øksfjord 10 mill

Ansvarlig for prosjektering og utførelse med kontroll.

Prosjekt med 5 nye boenheter + fellesareal/kontor, BYA 658m2,

Inkluderte opparbeidelse utomhusarealer med park og lekeplass.

Tiltaket var plassert i tiltaksklasse 2