STATENS VEGVESEN – SELVIKA RASTEPLASS

STATENS VEGVESEN – SELVIKA RASTEPLASS

2010 Prosjekt-/anleggsleder Camilla Olsen/Torleif Johansen/Magne N. Pedersen

Byggherre Statens vegvesen

Referanseperson Hugo Fagermo – Statens Vegvesen Telefon 02030

Betong- og grunnarbeider for Selvika Rasteplass fv 899 Måsøy Kommune 17 mill

Prosjektet var en del av Nasjonale Turistveger,

Prosjektet ble tildelt Betongtavlen 2013 og European

Concrete Award 2014.

Det er bygget sitteplasser med bord, grill og bålplass ved fjæra,

handicap WC, sykkelparkering, opphøyde rullestoltilpassede gangstier

m/brystning, fortau 100m etc. Alt er bygget i betong og syrefast stål.

Avløp til tett GUP tank, vann er boret til dybde 130m, strøm etablert

med aggregat og batteripakke. Opparbeidelse parkeringsplass

lengde 100m, plassert langs fv889. Restriksjoner på anleggsområdet

pga fortidsminner i umiddelbar nærhet.