ODD MATHISEN AS – MØLLENES BRU OG FLINTNES KULVERT

ODD MATHISEN AS – MØLLENES BRU OG FLINTNES KULVERT

2015 (pågår) Prosjekt-/anleggsleder Camilla Olsen 12,6 mill

Byggherre Statens Vegvesen

Underentreprise for Odd Mathisen AS.

26 m spennarmert betong bru opplagret på 4 søyler. Bordforskalte flater.

Kulvert i betong