HURTIGRUTEKAI GAMVIK KOMMUNE

HURTIGRUTEKAI GAMVIK KOMMUNE

2013-2014 Prosjekt-/anleggsleder Torleif Johansen/John Harald Haugan

Byggherre Gamvik-Nordkyn Havn KF

Referanseperson Daniel Arnrup-Øien – Telefon 92252576

Riving av deler av gammel kai i tre og bygging av ny Hurtigrutekai. 8,8 mill

Ny kaiflate 182 m2. Stålrørspeler rammet ned til fjell.

Tverrdragere i plasstøpt betong. Kaiplate i plasstøpt betong.

Kaien er dimensjonert for 4 tonn/m2. Montert 3 kaipullere, fendring og leider.