NORSK OLJEVERNFORENING – FENDRING OG BÅTOPPTREKK HAVØYSUND

NORSK OLJEVERNFORENING – FENDRING OG BÅTOPPTREKK HAVØYSUND

2014 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari

Byggherre Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene (NOFO)

Referanseperson Trond Mauritsen Telefon 90077093

Hovedentreprise fendring av kai samt etablering av båtopptrekk i Havøysund 1,1 mill

Levert og montert trefendring for kommunal kai i Havøysund, samt støpt

båtopptrekk i sjø til laveste lavvann og opp til høyeste høyvann på land.