STATENS VEGVESEN – BRUER NYE E6 ALTA VEST

STATENS VEGVESEN – BRUER NYE E6 ALTA VEST 2013 Prosjekt-/anleggsleder Torleif Johansen/Bendik Hardersen Byggherre Statens vegvesen Referanseperson Ole Kleven – Statens Vegvesen Telefon 02030 Bygd 3 stk slakkarmerte bruer 23,5 mill Kvenvikmoen bru over ny vei til Simanes. Slakkarmert bru lengde 50 meter Bredde bru 10,1 meter. Med kurvatur og breddeutviddelse. Utfordrende bratte skråninger. Kvenvikelv […]

Read More

MÅSØY KOMMUNE – SNEFJORD VANNVERK

MÅSØY KOMMUNE – SNEFJORD VANNVERK 2013 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen Byggherre Måsøy kommune Referanseperson Hans-Petter Bergseng – Rambøll Alta Telefon 98265730 Generealentreprise Snefjord vannverk, Bygget vannverksbygget 1,4 mill. komplett med el, vann og ventilasjon. Montert vannbehandlings- anlegg/klorkontaktsanlegg i grunnen, tanker, rør, avløp etc. Etablert renseanlegg for gråvann med slamavskiller, sandfilter og utløp i steinsatt grøft. […]

Read More

ALTA KOMMUNE – STOKSTAD VANNVERK

ALTA KOMMUNE – STOKSTAD VANNVERK 2013 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen Byggherre Alta kommune Referanseperson Kåre Olsen – Sterner AS Telefon 90912699 Underentreprenør for Sterner AS ved Stokstad vannverk. 1,2 mill. Levert vannverkshus m/el, vann, avløp og ventilasjon. Montert klorkontaktanlegg i grunnen. Gravd og koblet om hovedvannledning. Etablert renseanlegg for gråvann med sandfilter og infiltrasjonsgrøft. Etablert […]

Read More

ALTA KOMMUNE – OMSORGSLEILIGHET KONGLEVEIEN 35

ALTA KOMMUNE – OMSORGSLEILIGHET KONGLEVEIEN 35 2013 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen Byggherre Alta kommune Referanseperson John Suhr – Alta Kommune Telefon 91865819 Totalentreprise Kongleveien 35, omsorgsleilighet for Alta kommune. 2,7 mill Betong/mur/tre, opparbeidelse parkering og uteområde. Skifertekking      

Read More

RICA (SKANDIC) HOTELL ALTA – NY HEIS

RICA (SKANDIC) HOTELL ALTA – NY HEIS 2012 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen Byggherre Rica Hotell Alta Referanseperson Are Jensen Telefon 90191404 Riving av gammel heis og montert ny vare/personal heis i sjakt        

Read More

PORSANGER KOMMUNE – LAKSELV SVØMMEHALL

PORSANGER KOMMUNE – LAKSELV SVØMMEHALL 2011-2012 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari Byggherre Porsanger Kommune Referanseperson Trygve Peder Nilsen Telefon 95082076 Sideentreprise renovering av Lakselv Svømmehall 6,7 mill Fjerning av eksisterende fliser, puss og betong i og rundt bassenget 12,5x25m. Kjerneboret hull for nytt renseanlegg og ventilasjon. Meislet frem korrodert armering, sandblåst og behandlet den. Ny påstøp i […]

Read More

OLA LOSVAR – UTVIDELSE FJØS

OLA LOSVAR – UTVIDELSE FJØS 2011-2012 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari Byggherre Ola Losvar Referanseperson Ola Losvar Telefon 90665267 Hovedentreprise for utvidelse av fjøs i Alta. BRA 1267m2 7,2 mill Fjerning av eksisterende tak, etablering av ny fraukjeller med betongsøyler, betongdragere og betonggulv. Etablering av forbrett med liggebåser med fall til fraukjeller samt montering av spaltegulv. Nye […]

Read More

HAMMERFEST ENERGI – LUKEUTSKIFTING KRAFTVERKSDAM

HAMMERFEST ENERGI – LUKEUTSKIFTING KRAFTVERKSDAM 2012 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari Byggherre Hammerfest Energi Referanseperson Frank Skjeldnes – Hammerfest Energi Telefon 90173887 Totalentreprenør lukeutskifting Hammerfestvassdraget 4,2 mill Etablert midlertidig anleggsvei og fangdam som er fjernet etterpå. Fjernet eksisterende lukedam inkl lukehus før oppstart med sprenging for ny dam i betong med lukeføringer «påkoblet» eksisterende tunell.  

Read More

FINNMARK FYLKESKOMMUNE – ENERGISENTRAL ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

FINNMARK FYLKESKOMMUNE – ENERGISENTRAL ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012 Prosjekt-/anleggsleder Roger Hammari Byggherre Finnmark Fylkeskommune Referanseperson Steinar Hansen Telefon 94035830 Sideentreprise renovering av energisentral ved Alta videregående skole 0,9 mill Asbestsanering med riving av betongkonstruksjoner samt etablering av nye avløp med gjenstøping og legging av fliser på gulv.  

Read More

LOPPA KOMMUNE – OMSORGSBOLIGER

LOPPA KOMMUNE – OMSORGSBOLIGER 2011 Prosjekt-/anleggsleder Magne N. Pedersen Byggherre Loppa Kommune Referanseperson Pål Pettersen Telefon 90980411 Totalentreprise Omsorgsboliger i Øksfjord 10 mill Ansvarlig for prosjektering og utførelse med kontroll. Prosjekt med 5 nye boenheter + fellesareal/kontor, BYA 658m2, Inkluderte opparbeidelse utomhusarealer med park og lekeplass. Tiltaket var plassert i tiltaksklasse 2  

Read More